Pannónia Általános Iskola

Cím: 1192 Budapest, Pannónia út. 12.
Nyitva: P: 07:00 - 18:00
H: 07:00 - 18:00
K: 07:00 - 18:00
Sze: 07:00 - 18:00
Cs: 07:00 - 18:00
P: 07:00 - 18:00
Szo: zárva
V: zárva
Telefon: +36-1/282-5157

A Pannónia Általános Iskola a kerület zöldövezeti részében, a Wekerle-telepen működik az
1911/12-es tanév óta.
A Kós Károly stílusú épület hangulatos, a tantermek magasak, tágasak.
Két tornatermünk van, a kisebb az alagsorban, a nagyobb külön épületben, az iskola udvarában
található a hozzá tartozó öltözőkkel és zuhanyozókkal.
A két tornaterem tette lehetővé, hogy 1972-ben beinduljon a testnevelés tagozat, mely azóta is
eredményesen működik.
Iskolánk jellegéből adódik, hogy sokan sportolnak különböző egyesületekben vagy tanfolyamok
keretében.
A Spartacus SC úszószakosztályával szorosan együttműködünk; az első és második osztályosokat
csoportosan kísérjük az uszodai edzésekre, az élsportolókat támogatjuk, segítjük.
Tanulóink nagy része kispesti, sokan élnek a Wekerle-telepen, az iskola közelében, általában
kétszobás lakásban.
A tanulók egy része gyermekvédelmi nyilvántartott, nagyon sok az anyagi okok miatt hátrányos
helyzetű gyerek.
A fenti okok miatt nagy súlyt fektetünk a gyermekvédelmi munkára, melyben a prevenciót
tartjuk a legfontosabbnak. Számítógépes nyilvántartást vezetünk a gyermekvédelmis tanulókról.
Az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős állandó kapcsolattartása következtében a veszélyeztetett
és hátrányos helyzetű tanulók megfelelő segítségben részesülnek (pl.: étkezési támogatás,
különböző segélyek kérése, a táborok és kirándulások részvételi díjának pályázat útján
történő csökkentése), a tanulási nehézségek leküzdésének segítése (pl. napközibe, tanulószobára
való felvétel javasolása a szülőnek, a korrepetálásokon való részvétel folyamatos figyelemmel
kísérése), a tehetséges gyerekek segítése, ösztönzése, pályaválasztásának segítése.
Már az iskolába lépés előtt tájékozódunk a kisgyermek környezetéről, körülményeiről.
Ha indokolt, egyéni beszélgetést kezdeményezünk, családlátogatáson győződünk meg a szükséges
teendőkről. A Nevelési Tanácsadó és a Gyámhatóság segítségét igénybe vesszük.
A szülők általában a középréteghez tartoznak, 15-20 % dolgozik értelmiségi munkakörben, a
többiek alkalmazottak, kisvállalkozók, fizikai munkások, kb. 5 % munka nélküli.
Mivel nagyon elfoglaltak, sokat dolgoznak, a napközi iránti igény megnövekedett.
Tanulóink fele napközis, illetve tanulószobás, ez az alsó tagozaton közel 80 %.

Hozzászólások