Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma

Cím: 1192 Hungária út. 36.
Nyitva:
Telefon: +36-1/357 97 40

Megközelíthető a 3. metró Határ úti állomásától a 194-es, vagy a 99-es autóbusszal,
a Kós Károly térig, majd gyalogosan.
A 3-as metró Kőbánya Kispest végállomásától a 148-as autóbusszal, a Thököly utcáig,
majd gyalogosan.
Igazgató: Fejes István
Általános igazgatóhelyettes: Kaba Edit
Igazgatóhelyettes: Wirtz Zsuzsanna
A Hungária Kollégium és Általános Iskola Kispesten, kertvárosi környezetben a
Wekerletelepen található. A 2009/2010. tanévben ünnepeli fennállásának 50.
évfordulóját. Elsősorban a fővárosban, nehéz helyzetben élő családok gyermekeinek nyújt elhelyezést.
Az intézményben 8 osztályos általános iskola működik. Kollégiumunkban 125 tanulónak
biztosítunk férőhelyet.
Akiket középfokú iskolába felvettek, kérhetik további kollégiumi elhelyezésüket. Ők
érettségiig, illetve a szakma megszerzéséig lehetnek az intézményben.
A kollégiumba bekerülés feltétele, a család és a gyermek kérése, az illetékes
gyermekjóléti szolgálat javaslata.
Az intézményben fogadunk beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő
és sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekeket is. Ellátásukhoz a törvényben
meghatározott feltételeket biztosítjuk. Fejlesztő pedagógusok, (gyógypedagógusok),
pszichológus foglalkozik a gyerekekkel.
Szabadidő szervező, gyermek-, és ifjúságvédelmi
felelős, intézeti ápolónő segíti az eredményes munkát.
Rendszeresek a kreatív foglalkozások, amelyeket a könyvtárral közösen szerveznek a
fejlesztő pedagógusok és a pszichológus. A speciális igények kielégítésére Ayres
terápiás csoport működik, önismereti csoportfoglalkozások is rendszeresen
megrendezésre kerülnek.
Drámajátékos foglalkozásokat hetente tartunk.
Sokféle szakkör közül választhatnak a tanulók. Ilyenek: képzőművész, foto,
főzőcske, számítástechnika, kommunikáciő, sport…
Tornatermünkben a hét minden napján sok érdekes és népszerű mozgásformát
próbálhatnak ki tanulóink a hip-hop-tól a röplabdán, az asztaliteniszen át a capueráig.
Az általános iskola és a kollégium közös terei, helyiségei magukon viselik lakóik és
nevelőik keze nyomát: nagy figyelmet fordítunk az igényes, barátságos terek
kialakítására. Vidám, hangulatos termekben, hálószobákban élnek diákjaink.
A tornaterem tetőkertje és a tetőterasz a gyerekek kedvenc helyei közé tartozik.
A kisebbeket biztonságos borítású játszótér, mászókák és hinták szolgálják az udvaron.
A sportudvarunkra és tornatermünkre méltán vagyunk büszkék. Nagy terek,
sportpályák, árnyas fák várják a diákokat.
A kollégiumban a szobák létszáma a gyermekcsoportok életkorától és igényeitől
függően változik.
A tanulócsoportok és a hálócsoportok létszámát igyekszünk úgy alakítani, hogy 2
minden gyermek a legtöbb figyelmet és törődést kaphassa.
Külső közösségekkel, egyletekkel is együttműködésben állunk. Rendszeres közös
programjaink vannak a Kispesti Atlétikai Clubbal, az Alkotó Képzőművészek és Írók
Országos Szövetségével, a Gémes Természetjáró Egyesülettel.
A csoportok a Diákönkormányzattal közösen létrehozott házirend szellemében élnek.
Rendszeresen, hetente egy délutánt, a gyerekek a
kollégium falain kívül töltenek.
Az önkiszolgálási feladatok, a hálók rendben tartása a gyerekek feladata is. Nagy
örömmel és felelősségtudattal vesznek részt ezekben.
Minden csoport a kert és az udvar, utca egy-egy részének felelőse. Annak gondozása,
rendezése a feladata.
Évente több alkalommal mennek színházba, kisebb-nagyobb kirándulásra a csoportok.
Minden évben erdei iskolát is szervezünk.
Az iskola diákjai a nyári szünetben hagyományosan két táborban nyaralhatnak; egy
vándor tábor és egy, - általában balatoni- üdülőtábor várja a gyerekeket.
A családokkal való kapcsolattartásra nagy gondot fordítunk. Rendszeresen
biztosítunk konzultációs lehetőséget a szülők részére az intézményben vagy
családlátogatáson. Van mód esetmegbeszélésre, egyéni konzultációra is.
A családokat
gondozó
gyermekjóléti szolgálatokkal, más
társintézményekkel, háttérintézményekkel, folyamatosan kapcsolatban állunk!

Hozzászólások